דבר היושב ראש

פרופסור שאול שרייבר

פרופסור שאול שרייבר

זכות ואתגר הם לי, להיות חלק משמעותי מהמאמץ הבינלאומי לעצב ולהשפיע על הספורט הנקי בכלל ובמדינת ישראל בפרט. שנת 2016, מהווה ציון דרך במאבק נגד השימוש  בחומרים אסורים בספורט והגישה הינה מחמירה מבעבר, עם אפס סובלנות כלפי ספורטאים שהפרו את כללי מניעת הסמים של WADA ושל INADO.

אך סימבולי הוא, כי השנה ימלאו 25 שנה לפעילות הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט בישראל. במהלך חצי יובל שנים, הובילו ועיצבו יושבי הראש וחברי הסוכנות הלאומית לדורותיהם, את תרבות ה"ספורט הנקי" והציבוהו כנושא חשוב ומתבקש בסדר היום הספורטיבי שלנו. הועדה למניעת סימום בספורט בישראל, הוקמה בשנת 1991 בוועד האולימפי, על מנת לתת מענה לתופעה ההולכת ומתרחבת בעולם של שימוש בחומרים אסורים והשלכותיהם . כל זאת, שמונה שנים טרום הקמת WADA.

עם הקמת הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט (1999) מדינת ישראל חתמה על האמנה הבינלאומית והצטרפה לשורה ארוכה של מדינות הנלחמות בסימום בספורט.

בשנת 2015, עם כניסתי לתפקיד פעלתי להכרת הוועדה כ"סוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט בישראל". נכתב תקנון שאושר על-ידי WADA ונכתבה האמנה הישראלית למניעת סימום .

לספורט הישראלי הישגים רבים וכולנו גאים על-כך. בטוחני כי העוסקים בו, מתנהלים באופן הראוי והמתחייב וכי כל הספורטאים שהובאו בפני בית הדין של הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט במרוצת השנים, מהווים את החריג בספורט.

כולנו בסוכנות מברכים את הספורטאים על הישגיכם בתחרויות העולמיות, באולימפיאדת ריו ובאולימפיאדה הפראולימפית. בטוחני כי הספורטאים כולם, בתחרויות ומחוצה להן,  יפעלו ברוח ערכי הספורט ויזכרו כי עליכם באופן אישי חלה האחריות לכל הנכנס לגופכם. אך לאחרונה השקנו את ההצטרפות ל- ADAMS - מערכת אשר תסייע לכם, הספורטאים הרשומים, לדווח על מקום המצאותכם. בה בעת, נדרש שיתוף פעולה מכל בעלי העניין: איגודים וגופי הספורט בישראל תוך מימוש אחריותכם לקיים הסברות לספורטאים וסיוע בידנו בקיום בדיקות הסימום בתחרויות ומחוצה להן בצורה הראויה והנאותה כמתחייב.
בברכת ספורט נקי !
פרופסור שאול שרייבר
 

האמנה הישראלית למניעת סימום בספורט

לחצו כאן לצפייה באמנה
האמנה למניעת סימום בספורט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


 

מהי WADA ?

בדיקות סימום

הגנה על טוהר הספורט!

הקוד העולמי למניעת סימום - 2015

הקוד העולמי למניעת סימום - 2015

אושר התיקון ל "קוד העולמי" למניעת סימום בספורט. והוא נכנס לתוקפו ב– 1 ינואר 2015 .

 
רשימת החומרים האסורים

רשימת החומרים האסורים

רשימת החומרים והשיטות האסורים בספורט 2017 פורסמה ע"י WADA והיא תכנס לתוקף ב- 1.1.17  ספורטאים זכרו אם יש ספק אין ספק!!! תקראו, תבדקו, תשאלו ותבררו באופן אישי. עליכם האחריות לכך!!! לרשימת החומרים האסורים 

התקנון הלאומי - INADO

התקנון הלאומי - INADO

התקנון הלאומי מהווה מסמך משפטי, המקנה סמכויות אכיפה וענישה בכל הנוגע למניעת סימום בספורט בישראל. התקנון נגזר מהקוד העולמי והינו מחייב כמפורט בו. תקנון זה נכנס לתוקפו ב-  1 ינואר 2015 ועודכן במארס 2016