דבר היושב ראש

פרופסור שאול שרייבר

פרופסור שאול שרייבר

זכות ואתגר הם לי, להיות חלק משמעותי מהמאמץ הבינלאומי לעצב ולהשפיע על הספורט הנקי בכלל ובמדינת ישראל בפרט. שנת 2016, הוותה  ציון דרך במאבק נגד השימוש  בחומרים אסורים בספורט. הגישה כיום מחמירה מבעבר, עם אפס סובלנות כלפי ספורטאים שהפרו את כללי מניעת הסמים של WADA ושל INADO.

השנה מלאו 25 שנה לפעילות הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט בישראל. במהלך חצי יובל שנים, הובילו ועיצבו יושבי הראש וחברי הסוכנות הלאומית לדורותיהם, את תרבות ה"ספורט הנקי" והציבוהו כנושא חשוב ומתבקש בסדר היום הספורטיבי שלנו. הועדה למניעת סימום בספורט בישראל, הוקמה בשנת 1991 בוועד האולימפי, על מנת לתת מענה לתופעה ההולכת ומתרחבת בעולם של שימוש בחומרים אסורים והשלכותיהם, כל זאת, שמונה שנים טרום הקמת WADA.

עם הקמת הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט (1999) מדינת ישראל חתמה על האמנה הבינלאומית והצטרפה לשורה ארוכה של מדינות הנלחמות בסימום בספורט.

בשנת 2015, עם כניסתי לתפקיד פעלתי להכרת הוועדה כ"סוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט בישראל". נכתב מחדש תקנון שאושר על-ידי WADA, נכתבה האמנה הישראלית למניעת סימום ונעשה שינוי מהותי בהיקף בדיקות הסימום. .

לספורט הישראלי הישגים רבים וכולנו גאים על-כך. בטוחני כי העוסקים בו, מתנהלים באופן הראוי והמתחייב וכי כל הספורטאים שהובאו בפני בית הדין של הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט במרוצת השנים, מהווים את החריג בספורט הישראלי.

כולנו בסוכנות מברכים את הספורטאים על הישגיהם בתחרויות העולמיות, באולימפיאדת ריו ובאולימפיאדה הפראולימפית ומאחלים להם הצלחה בתחרויות בשנת 2017 ובמכביה. בטוחני כי הספורטאים כולם, בתחרויות ומחוצה להן, פועלים ברוח ערכי הספורט וזוכרים כי עליהם באופן אישי חלה האחריות לכל הנכנס לגופכם. אך לאחרונה השקנו את ההצטרפות ל- ADAMS - מערכת אשר תסייע לכם, הספורטאים הרשומים, לדווח על מקום המצאותכם והננו בשלבים אחרונים בפיתוח אפליקציה יעודית. לצד אלה, נדרש שיתוף פעולה מכל בעלי העניין: איגודים וגופי הספורט בישראל תוך מימוש אחריותם לקיים הסברות לספורטאים וסיוע בידנו בקיום בדיקות הסימום בתחרויות ומחוצה להן בצורה הראויה והנאותה כמתחייב.
בברכת ספורט נקי !
פרופסור שאול שרייבר
 

האמנה הישראלית למניעת סימום בספורט

לחצו כאן לצפייה באמנה
האמנה למניעת סימום בספורט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


 

מהי WADA ?

בדיקות סימום

הגנה על טוהר הספורט!

הקוד העולמי למניעת סימום - 2015

הקוד העולמי למניעת סימום - 2015

אושר התיקון ל "קוד העולמי" למניעת סימום בספורט. והוא נכנס לתוקפו ב– 1 ינואר 2015 .

 
רשימת החומרים האסורים/ TUE

רשימת החומרים האסורים/ TUE

רשימת החומרים והשיטות האסורים בספורט 2017 פורסמה ע"י WADA והיא תכנס לתוקף ב- 1.1.17  ספורטאים זכרו אם יש ספק אין ספק!!! תקראו, תבדקו, תשאלו ותבררו באופן אישי. עליכם האחריות לכך!!! לרשימת החומרים האסורים 

התקנון הלאומי - INADO

התקנון הלאומי - INADO

התקנון הלאומי מהווה מסמך משפטי, המקנה סמכויות אכיפה וענישה בכל הנוגע למניעת סימום בספורט בישראל. התקנון נגזר מהקוד העולמי והינו מחייב כמפורט בו. תקנון זה נכנס לתוקפו ב-  1 ינואר 2015 ועודכן במארס 2016